הטעות שהפילה את ביבי

 'העולם הבוקר' עם אברי גלעד וטלי מץ