שיווק מהחיים – יוזמה או נסיגה

מתוך הספר סודות השיווק של ביבי